About us


De inspiratie

Wij gaan voor jongeren en hun toekomst

31 augustus 2020. Geïnspireerd zit ik op een stoel bij mijn bureau en een stem in mij zegt: "Ga een vredeswandeling organiseren voor jongeren in Nederland en laat andere jongeren in de wereld ervan meegenieten”. En al snel kwam het idee naar boven drijven om in 12 dagen van de wereldvredesvlam in den Haag naar de wereldvredesvlam in Enschede te lopen. Ook voelde het om met de loop geld op te halen en iets te creëren waarmee jongeren geïnspireerd gaan raken en op de juiste manier verbonden gaan raken met zichzelf, elkaar en de aarde. Het voelde dat het de bedoeling is om dit met zoveel mogelijk mensen te delen". En in mij ontstond zoiets van "walk your inner talk". Dit ga ik doen. Dit is mogelijk.


Snel daarna kwam het idee van de app bovendrijven. Geïnspireerd en vol vertrouwen is deze website gebouwd, zodat iedereen geïnspireerd kan worden om mee te doen. Doe vooral mee en schroom niet. Laat je inspireren en je leven ziet er al snel anders uit dan dat je ooit gedacht had. Ik kan het weten. Want ineens loop ik 270 km en ben ik bezig met het nadenken over een app, iets wat ik nog nooit heb gedaan, maar enorm veel zin in heb. En het mooiste is dat ik zeker weet dat het lukt met alle steun van jullie.


The Inspiration

We go for young people and their future

August 31, 2020. Inspired, I sit on a chair at my desk and a voice in me says, "Go organize a peace walk for young people in the Netherlands and let other young people in the world enjoy it". And soon the idea arose to walk from the world peace flame in The Hague to the world peace flame in Enschede in 12 days. It also felt to raise money with the barrel and create something that will inspire young people and become connected to themselves, each other and the earth in the right way. It felt that the intention was to share this with as many people as possible." And in me there was something like "walk your inner talk". This is what I'm going to do. This is possible.


Soon after, the idea of the app came to the fore. Inspired and confident, this website is built so that everyone can be inspired to participate. Get involved and don't hesitate. Get inspired and your life will soon look different than you ever imagined. I know. Because all of a sudden I'm walking 270 km and I'm thinking about an app, something I've never done before, but i'm really looking forward to it. And the best part is, I'm sure it'll work with all your support.


Het Doel


Ontwikkelen van de inspiratie en connectie App


We dromen van het bouwen van een app die jou als jongere helpt in contact te komen met je diepste inspiratie en je de tools geeft deze praktisch en functioneel te maken voor de wereld van morgen. Je kunt in deze app je inspiraties delen met gelijkgestemde jongeren en hen vragen je te ondersteunen of jouw inspiratie aanbieden. Veder geeft deze app je de tools om in verbinding te komen met je inspiratie en ook leert het je hoe je bij je inspiratie kunt blijven.


Ben jij nou die persoon die het leuk vindt om mee te helpen bouwen aan de app

of heb je goede ideeën, laat het ons dan weten via email. 

The Goal


Development of the inspiration and connection App


We dream of building an app who will help you, as a young person, to get in touch with your deepest inspiration and who give you the tools to make them practical and functional for the world of tomorrow. You can share in this app your inspirations whit like-minded people which you can ask to support you or you can share your inspirations with them. This app is also providing the tools to get to your inspiration and learns you how to keep in touch with your inspiration.


Are you that person that can help us to create the app or do you have great ideas about it,

please let us know by email.  


ONS TEAM / OUR TEAMKom jij ons team versterken?
Are you supporting the team?

Contact

Raymond Niemeyer